همه نوشته ها با برچسب

ساحلی

نصب برچسب انرژی بر روی ساختمان‌ها

  • Chair Three
  • Chair Two
  • Chair One

مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان با اعلام اينكه شدت مصرف انرژی در ایران 9 برابر ژاپن و نروژ، 7 برابر کشورهای پیشرفته اروپایی، 3 برابر عربستان سعودی و 4 برابر ترکیه و متوسط جهان است، گفت: برچسب انرژی بر روی ساختمان‌ها نصب مي شود